CONCURSOS

FARMACIA XENIA

PARTICIPA ALS CONCURSOS VINCULATS A LA FESTA DE LA MALAVELLA:

1 – Concurs d’aparadors

2 – Concurs d’ornamentació de balcons, finestres i façanes

 

 8è CONCURS D’APARADORS DE LA FESTA DE LA MALAVELLA 2017

BASES DE PARTICIPACIÓ:

Objecte de les bases

L’Ajuntament de Caldes de Malavella amb el suport de l’Associació de comerç i serveis de Caldes i la Comissió de la Festa convoquen el concurs d’aparadors amb motiu de la Festa de la Malavella que se celebrarà a Caldes de Malavella el cap de setmana del 28 d’abril a l’1 de maig 2017.

Objectiu

L’objectiu del concurs d’aparadors és promoure i dinamitzar el comerç local, fent-lo partícip de l’embelliment de la població durant la celebració de la Festa de la Malavella.

Temàtica

La temàtica del concurs és la Festa de la Malavella i tot allò relacionat amb l’esoterisme i l’època medieval.

Participants

El concurs d’aparadors de la Festa de la Malavella està obert a tots els comerços i empreses de serveis del municipi de Caldes de Malavella que disposin d’un local amb aparador que reuneixi les condicions necessàries per a ser decorat.

Els bars i restaurants queden exclosos del concurs però poden treballar igualment la decoració de la Festa de la Malavella sempre i quan la seva decoració no transformi ni modifiqui el domini públic i segueixi allò disposat a l’Ordenança General de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Caldes de Malavella.

 Ubicació de la decoració

La decoració s’ha de limitar únicament a l’interior de l’aparador que doni a l’espai públic i sigui visible des del carrer.

 Materials

El material per a decorar l’aparador l’escollirà cada establiment segons el seu criteri.

Durada de la decoració

El període de temps durant el qual l’aparador ha d’estar muntat i visible al públic es troba comprès entre el dimarts 25 d’abril i l’1 de maig (ambdós inclosos).

Inscripcions

Les inscripcions són obligatòries i s’han de formalitzar a l’Oficina de turisme, al telèfon 972 48 01 03 o bé mitjançant correu electrònic a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat abans del dimarts 25 d’abril.  En el moment de la inscripció, els participants hauran d’indicar:

– Nom de l’establiment i adreça postal complerta d’on es troba la decoració

-Nom de la persona de contacte

-Telèfon i correu electrònic de la persona de contacte

Composició del jurat

El jurat estarà format per:

-Un representant de la Comissió de la Festa

-Un representat de l’Associació de comerç i serveis de Caldes de Malavella

-Regidors de l’Ajuntament de Caldes de Malavella

Visita i paràmetres de valoració

El jurat passarà per tots els comerços participants per a fer-ne la valoració un dia dins del període en el qual l’aparador ha d’estar muntat i visible al públic. El jurat valorarà els aparadors segons els paràmetres següents:

-Bellesa

-Originalitat

-Dificultat

-Relació amb la llegenda de la Malavella

Les decisió del jurat serà inapel·lable.

Premis i lliurement de premis

L’Ajuntament atorgarà dos premis a les dues millors decoracions d’aparadors entre tots els participants al concurs:

1r premi: 150,00€  + publicitat gratuïta del comerç i/o empresa de servei a la ràdio Caldes FM i a la revista Aquae durant sis mesos.

2n premi: Publicitat gratuïta del comerç i/o empresa de servei a la ràdio Caldes FM i a la revista Aquae durant sis mesos.

Als premis se’ls hi aplicarà la retenció d’IRPF prevista per la llei.

Els dos guanyadors es faran públics el dissabte 29 d’abril durant l’acte d’entrega de premis de la Festa de la Malavella.

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat.

Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel jurat.

Descarrega’t les bases del concurs d’aparadors de la Festa de la Malavella aquí.

 

5è CONCURS D’ORNAMENTACIÓ DE BALCONS, FINESTRES I FAÇANES DE LA FESTA DE LA MALAVELLA 2017

BASES DE PARTICIPACIÓ:

Objecte de les bases

L’Ajuntament de Caldes de Malavella amb el suport de l’Associació de comerç i serveis de Caldes i la Comissió de la Festa convoquen el concurs d’ornamentació de balcons, finestres i façanes amb motiu de la Festa de la Malavella que se celebrarà a Caldes de Malavella el cap de setmana del 28 d’abril a l’1 de maig 2017.

Objectiu

L’objectiu del concurs d’ornamentació de balcons, finestres i façanes és promoure la participació ciutadana mitjançant l’embelliment de la població durant la celebració de la Festa de la Malavella.

Temàtica

La temàtica del concurs és la Festa de la Malavella i tot allò relacionat amb l’esoterisme i l’època medieval.

Participants

El concurs està obert a tothom que disposi d’una vivenda amb balcó, finestra, o façana que reuneixi les condicions necessàries per a ser decorat, sense que això suposi un perill per a la seva integritat o la dels vianants, i es trobi dins del municipi de Caldes de Malavella. Així mateix, la  seva decoració no pot transformar ni modificar el domini públic i ha de seguir sempre allò disposat a l’Ordenança General de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Caldes de Malavella.

Ubicació de la decoració

L’ornamentació ha d’estar situada en balcons, finestres o façanes que donin a l’espai públic i siguin visibles des del carrer. Totes aquelles decoracions que representin un possible perill seran desqualificades del concurs.

 Materials

El material per a ornamentar la façana, balcó o finestra l’escollirà cada llar segons el seu criteri.

Durada de la decoració

El període de temps durant el qual l’ornamentació ha d’estar muntada i visible al públic es troba comprès entre el dimarts 25 d’abril i l’1 de maig 2017 (ambdós inclosos).

Inscripcions

Les inscripcions són obligatòries i s’han de formalitzar a l’Oficina de turisme, al telèfon 972 48 01 03 o bé mitjançant correu electrònic a promocioeconomica@caldesdemalavella.cat abans del dimarts 25 d’abril.  En el moment de la inscripció, els participants hauran d’indicar:

Nom de la persona de contacte

-Adreça postal complerta de l’habitatge decorat (indicar si és nucli urbà o urbanització)

-Telèfon + correu electrònic de la persona de contacte.

-Els participants que resideixin fora del nucli urbà hauran d’entregar obligatòriament una fotografia de la seva decoració en el moment de la inscripció.

Composició del jurat

El jurat estarà format per:

Un representant de la Comissió de la Festa

Un representat de l’Associació de comerç i serveis de Caldes de Malavella

Regidors de l’Ajuntament de Caldes de Malavella

Visita i paràmetres de valoració

El jurat passarà per totes les llars participants per a fer-ne la valoració un dia dins del període en el qual l’ornamentació ha d’estar muntada i visible al públic. El jurat valorarà les ornamentacions segons els paràmetres següents:

-Bellesa

-Originalitat

-Dificultat

-Relació amb la llegenda de la Malavella

Les decisió del jurat serà inapel·lable.

Premis i lliurement de premis

El premi a les dues millors decoracions de balcons, finestres i façanes serà gentilesa de l’Associació de comerç i serveis de Caldes i consistirà en una targeta regal carregada amb 50€ cadascuna per a gastar als establiments associats.

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat.

Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel jurat.

Descarrega’t les bases del concurs d’ornamentació de balcons, finestres i façanes aquí.